2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
381_Picton, Malborough Sounds, Panoramic View Part 1

381_Picton, Malborough Sounds, Panoramic View Part 1