2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
394_Kaikoura  Female New Zealand Fur Seal and Pup

394_Kaikoura Female New Zealand Fur Seal and Pup