2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
393_Kaikoura  Dusky Dolphins

393_Kaikoura Dusky Dolphins