2010_04 New Zealand, South Island - sandoupapou
382_Picton, Malborough Sounds, Panoramic View Part 2

382_Picton, Malborough Sounds, Panoramic View Part 2