2006_03 Montenegro - sandoupapou
27_Kotor_St_Nichola_s_Church_1902

27_Kotor_St_Nichola_s_Church_1902

kotornicholachurch1902