2010_10 Uzbekistan - sandoupapou
019_Fergana Valley  Surrounded by the Tien Shan Mountain Range

019_Fergana Valley Surrounded by the Tien Shan Mountain Range

019FerganaValleySurroundedTienShanMountainRange