2010_10 Uzbekistan - sandoupapou
001_Central Asia  Turkmenistan

001_Central Asia Turkmenistan

001CentralAsiaUzbekistan