2017_10 Sierra Leone - sandoupapou
044_Freetown  National Museum

044_Freetown National Museum

044Freetown.NationalMuseum