2017_10 Sierra Leone - sandoupapou
043_Freetown  National Museum

043_Freetown National Museum

043Freetown.NationalMuseum