2016_05 Ethiopia - sandoupapou
042_Ezana's Stone Inscriptions  Written in Ge'ez, Sabaean, Greek  Describing military campaigns of the time

042_Ezana's Stone Inscriptions Written in Ge'ez, Sabaean, Greek Describing military campaigns of the time

042Ezana'sStoneInscriptions.WrittenGe'ezSabaeanGreek.DescribingmilitarycampaignsthetimeEthiopia May 2016