2016_05 Ethiopia - sandoupapou
043_Ezana's Stone Inscriptions  Written in Ge'ez, Sabaean, Greek  Describing military campaigns of the time

043_Ezana's Stone Inscriptions Written in Ge'ez, Sabaean, Greek Describing military campaigns of the time

043Ezana'sStoneInscriptions.WrittenGe'ezSabaeanGreek.DescribingmilitarycampaignsthetimeEthiopia May 2016