2016_04 Zanzibar (Tanzania) - sandoupapou
008_Zanzibar Stone Town  Said to be the only functionning ancient town in East Africa

008_Zanzibar Stone Town Said to be the only functionning ancient town in East Africa

008ZanzibarStoneTown.SaidtheonlyfunctionningancienttownEastAfrica