2016_04 Zanzibar (Tanzania) - sandoupapou
020_Zanzibar Stone Town  Tembo House Hotel  The Seafront  Where Princess Salme left for Europe

020_Zanzibar Stone Town Tembo House Hotel The Seafront Where Princess Salme left for Europe

020ZanzibarStoneTown.TemboHouseHotel.TheSeafront.WherePrincessSalmeleftforEurope