2015_04 Namibia - sandoupapou
016_Windhoek  Alte Este  Old Fort  National Museum of Namibia

016_Windhoek Alte Este Old Fort National Museum of Namibia

016Windhoek.AlteEste.OldFort.NationalMuseumNamibia