2011_02 Mali - sandoupapou
283_Mopti  The Colourful Old Town  Rooftop City Overview

283_Mopti The Colourful Old Town Rooftop City Overview

283MoptiTheColourfulOldTownRooftopCityOverview