2011_02 Mali - sandoupapou
290_Mopti  The Old Town  Mud-Building Construction Technique

290_Mopti The Old Town Mud-Building Construction Technique

290MoptiTheOldTownMudBuildingConstructionTechnique