2011_02 Burkina Faso - sandoupapou
037_Bobo-Dioulasso  Kibidwe  Cleaning the Clothes and Kitchen Tools

037_Bobo-Dioulasso Kibidwe Cleaning the Clothes and Kitchen Tools

037BoboDioulassoKibidweCleaningClothesKitchenTools