291_Mopti The Colourful Old Town A Wedding Party - sandoupapou